اخبار » یادداشت ها
کد خبر : 3027
جمعه - ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۴

گزارشگر توانای اردبیلی غایب رقابت های والیبال انتخابی جهان

در حالی که اردبیل از گزارشگری توانا و جوان بهره می برد متاسفاه این بار نیز برای گزارش مستقیم بازیها حضور گزارشگران وارداتی را در اردبیل شاهد هستیم.
با همه ی احترامی که به آقایان کرده و مبارز داریم ولی جوان لایقی چون طه عالی که بارها توانایی خود را در گزارش مسابقات والیبال نشان داده است چرا باید در حاشیه قرار بگیرد.
برای جوانانی چون عالی که سرمایه های فردای ورزش ایران هستند چه زمانی باید میدان خودنمایی را فراهم آورند اگر برای حضور گزارشگری خارج از اردبیل اصرار بود به نظر می رسد یک نفر برای این کار کافی باشدو عالی می تواند در کنار وی نسبت به گزارش مسابقات اقدام نماید همان کاری که در رقابتهای امیدهای آسیا انجام داد و کارنامه خوبی نیز از خود به جای گذاشت.
از مسئولین و دست اندر کاران امر انتظار می رود که در ادامه رقابتها برای طه عالی گزارشگر جوان اردبیلی فرصت گزارش رقابتها را فراهم نمایند.