اخبار » سایر ورزش ها » یادداشت ها
کد خبر : 2994
چهارشنبه - ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۸

حکم روابطچی قدر قدرت فدراسیون و خبرنگاران بومی منتقد

  روابط عمومی قدر قدرت فدراسیون والیبال در اردبیل حکم صادر کرد و نشان داد تا چه اندازه از ظرفیت کافی برای پذیرش انتقاد برخوردار می باشد. او در اقدامی عجیب و همزمان با روز خبرنگار از صدور کارت برای خبرنگارانی که در مواردی عملکرد او را نقد کرده اند خودداری کرد.

روابطچی پرقدرتی که می تواند چنین مقتدرانه و سوار بر اسب مراد  پیش بتازد و  در روز خبرنگار برای خبرنگاران منتقد کری بخواند و آنها را فاقد صلاحیت برای حضور در سالن مسابقات بداند و بی حرمتی بکند حتما پشتش به یک جای مهمی بند لست/!!!!

او این قدرت را نداشته و نخواهد داشت که در اردبیل برای خبرنگاران بومی و کسانی که به اندازه دو برابر سن او در ورزش قلم زده اند تعیین تکلیف نماید. فدراسیون والیبال باید در ارتباط با رفتار تبعیض آمیز و جانبدارانه او بر علیه خبرنگاران منتقد و موضعگیری هایش همزمان با روز خبرنگار پاسخ گو باشد.

اگر نه یک بار و بلکه صد بار، ما را به سالن مسابقات راه ندهند باز هم خواهیم گفت که رفتار تبعیض آمیز روابط عمومی فدراسیون باید بساطش برچیده شود و اقایان خود محور باید بدانند که روابط عمومی فدراسیون هستند و نه روابط عمومی سؤگلی ها.

و اما اداره کل ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی برگزاری رقابت های والیبال انتخابی جهان باید در قبال رفتار مغرضانه روابطچی فدراسیون موضعگیری نماید و با دفاع از حق خبرنگاران بومی  نسبت به یکه تازی آقایان پایان بدهد و اقدام لازم در ارتباط با صدور کارت خبرنگاران منتقد روایط عمومی فدراسیون به عمل آورد.