رفتن به بالا
  • دوشنبه - ۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۱
  • کد خبر : ۳۱۳۳
  • مشاهده :  227 بازدید
  • چاپ خبر : «برادر بزرگتر» از تو شکایت می کند
داستان این روزهای فدراسیون آقای تاج

«برادر بزرگتر» از تو شکایت می کند

۱. چقدر امیدوار بودیم این را ننویسیم و نشد. دست آخر رسیدیم به امروز که ناچار شویم به نوشتن این سطرها برای مهدی تاج که حالا انگار دارد امنیتی ترین فدراسیون فوتبال تمام این سال ها را اداره می کند. مهدی تاجی که وصل است و ارتباط دارد و مورد تایید است و لابد به […]

۱. چقدر امیدوار بودیم این را ننویسیم و نشد. دست آخر رسیدیم به امروز که ناچار شویم به نوشتن این سطرها برای مهدی تاج که حالا انگار دارد امنیتی ترین فدراسیون فوتبال تمام این سال ها را اداره می کند. مهدی تاجی که وصل است و ارتباط دارد و مورد تایید است و لابد به او آنقدر اعتماد هست که حرفش سند باشد و دیگر نیازی نباشد به چک کردن و پاییدن و وسواس داشتن برای کنترل. جایی که او باشد خیال ها راحت است از بابت همین حضور و حالا همین حضور دارد تبدیل می شود به چیزی فراتر از یک حضور. ما در فدراسیون فوتبال «برادر بزرگتر» نمی خواستیم.

۲. وقتی جرج اورول ، ۱۹۸۴ را نوشت و عبارت ترسناک « برادر بزرگتر تو را می پاید» را خلق کرد ، در ذهن هر روزنامه نگار ، زنگی نصب کرد که وقتی یکی از این برادرهای بزرگتر را ببیند ، ناخودآگاه به صدا در بیاید. حالا با مهدی تاج ، برخلاف تمام تصوراتمان ، یک برادر بزرگتر در فدراسیون فوتبال داریم که همه مان را می پاید و این پاییدن به نوشته ها ختم نمی شود. اگر حس کند نیازی هست به مدیرمسوول ها زنگ می زند. اگر این کافی نباشد ، دعوتت می کند فدراسیون تا ناگهان رییس کمیته انضباطی را ببینی که با تو نه از منظر و جایگاه رییس کمیته انضباطی که از جایگاه دیگری صحبت می کند!تو تنها یک مطلب ورزشی نوشته ای. نقدی و گلایه ای یا یادداشتی روی چیزی که نباید باشد و هست و حالا خودت را در مواجهه با فضایی غیر ورزشی می بینی که به همه چیزت شک دارد.به همه چیزت کار دارد و به همه چیزت  می پردازد و این نیست آنچه قرار بود باشد.

۳. شکایت مهدی تاج از محمدمایلی کهن و نادر فریادشیران نقطه آغازی بر رسمی شدن حکمرانی یک  فضای امنیتی بر فدراسیون فوتبال نیست اما مهمترین حرکتی است که مثل پرچمی بر فراز فدراسیون فوتبال به اهتزاز در می آید. اینکه مهدی تاج بخواهد فوتبال را در فضایی غیر از فوتبال دنبال کند. فریادشیران مصاحبه تندی داشته اما شکایت کردن از او بابت انتقاداتی که اهالی مطبوعات هم آن را وارد می دانند راهکارمناسبی نیست. اینکه کارلوس کی روش در فدراسیون مشغول حکمرانی است مساله تازه یا مخفی ای نیست.اینکه هر که را بخواهد رد می کند و هر که را بخواهد نگه می دارد و در فدراسیون حتی برای بالادست هایی مثل اسدی و نبی و خود کفاشیان و ساکت هم کری می خواند مساله غریبی نیست. ما هم این موضوع را با ادبیاتی مناسب تر از ادبیات خام اقای فریادشیران نوشته ایم و آدم های دیگر هم گفته اند. شکایت کردن بابت انتقاد روشی نیست که مهدی تاج بخواهد به آن ببالد.

۴. این اولین بار نیست که منتقدان در مواجهه با فدراسیون مهدی تاج به اینجا می رسند. گلایه های دبیران ورزشی چند خبرگزاری معتبر از اینکه هر وقت آنها انتقاد درستی را وارد می کنند تاج با مدیران بالادستی آنها تماس می گیرد هم یکی دیگر از نکاتی است که از تاج به عنوان یک فعال رسانه ای انتظارش نمی رفت.هر چه نباشد خود تاج سال ها روزنامه ورزشی داشت. قبل از اینکه  آقای رییس شود!

۵. مهدی تاج آمد که علی کفاشیان نباشد.آمد که خیالمان راحت باشد اداره فدراسیون در دست های مردی جدی تر از رییس خندان قبلی قرار گرفته. این جدی بودن اما نباید منجر شود به این همه اخم و برخوردهای قهرآلود. مهدی تاج را نیاورده ایم که بخواهد برخوردی از منظر قدرت به منتقدان نشان دهد. فوتبال یک ورزش است و ورزشی ها نیاز به آژان کشی ندارند. می شود حرف زد و مشکلات یا سوتفاهم ها را در فضایی دیگر برطرف نمود. می شود حتی جواب های را با هوی  و جواب مصاحبه را با مصاحبه داد.این مطلب در دفاع از نقدهای نادرفریادشیران نوشته نشده. این مطلب صرفا یادآوری به رییس فدراسیونی است که رویش خیلی بیش از اینها حساب کرده بودیم اما به عنوان رییس فدراسیون نه به عنوان «برادر بزرگتر» یا «ناظر ارشد»!                                                                              هومن جعفری

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه