رفتن به بالا
  • شنبه - ۳ تیر ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۶
  • کد خبر : ۲۵۴۸
  • مشاهده :  234 بازدید
  • چاپ خبر : این قلم فروشی نبوده و نیست
برخلاف ادعای برخی تازه از راه رسیده ها

این قلم فروشی نبوده و نیست

متاسفانه در بسیاری از موارد در صحنه های مختلف ورزشی کسانی که ادعاهایشان بیشتر از واقعیت های موجود می باشد چیزی به نام ظرفیت یا اصلا وجود ندارد و یا خیلی کم است. تا زمانی که از نقاط مثبت و کارهای مناسب انجام یافته حرف می زنی و مطلب می نویسی در نظر برخی ها […]

متاسفانه در بسیاری از موارد در صحنه های مختلف ورزشی کسانی که ادعاهایشان بیشتر از واقعیت های موجود می باشد چیزی به نام ظرفیت یا اصلا وجود ندارد و یا خیلی کم است.

تا زمانی که از نقاط مثبت و کارهای مناسب انجام یافته حرف می زنی و مطلب می نویسی در نظر برخی ها بهترین خبرنگار دنیا تلقی می شوی . قلمت عالی ، حرف هایت برنده و خودت افتخار جامعه ورزش تلقی می شوی ولی تا بخواهی بگویی که بالای چشم تعدادی از افراد و دست اندرکاران ورزش و هیات ها ابرویی وجود دارد در برابر تو جبهه گیری ها آغاز می شود. گویا خبرنگار باید گوش به زنگ و غلام حلقه به گوش برخی از چسبیده ها به ورزش باشند.

آنها تا می بینند که بوی حقیقت گویی و پرداختن به واقعیت ها به مشام می رسد برای مقابله با فرد و خفه کردن آن هر وسیله ای را مباح می دانند. آستین بالا می زنند و برای پاشیدن تخم نفاق، برهم زدن رفاقت ها و دوستی ها و صمیمیت بین افراد با شایعه پراکنی و دروغگویی و تهمت زدن ، فکر رسیدن به هدف را در سر می پرورانند، غافل از این که جامعه ورزش این قبیل افراد مغرور و موقعیت طلب را به خوبی می شناسند مشت آنها در نزد جماعت صادق و بی ریای ورزش باز شده و دیگر نخواهند توانست با ترفندها و روش های منسوخ و سوخته همچنان به مطرح کردن خود در جامعه اقدام نمایند.

وقتی کسی از ظرفیت لازم برای رسیدن به پست و موقعیتی و قبول مسؤولیتی برخوردار نباشد در صورت قرار گرفتن در آن موقعیت برای دل نکندن و از دست ندادن آن، دست به هر کاری می زند  و خدا را فراموش کرده و عشق میز و ریاست و دنیا، چشمهایش را کور و عقلش را ضایع و وجودش را بی مقدار و ناچیز می کند.

تا بگویی که در هر کاری باید انسان جانب انصاف را رعایت کرده و کار و اقدام و زحمات دیگران را به نام خود مصادره نکند و یا مطرح بکنی که باید در هیات ها افرادی که به همکاری دعوت می شوند باید فضای لازم برای خدمت پیدا کرده و نفرات با یک حرف حق طلبانه و حرکتی ناشی از استقلال عمل و حق گویی کنار گذاشته نشوند و ورزش پلی برای رسیدن به برخی از مقاصد باندی ، گروهی و شخصی قرار نگیرد برخی ها به دشمن خونی تو تبدیل شده ، تهدیدت می کنند و قلمت را فروشی و خودت را آلت دست معرفی می کنند.

ناگفته پیداست که این گونه رفتار ها نمی تواند مانعی برای بازگویی حقایق و معرفی چهره های فرصت طلب در ورزش ایجاد بکند. نمی دانم آیا بیان این مطلب که باید عوامل نظارتی و بازرسی اداره کل در بحث درآمدها و هزینه هیات های ورزشی ورود کرده و به دقت نسبت به انجام وظیفه اقدام نماید ادعایی بیهوده و عبث است که به قبای برخی ها بر می خورد و برای خفه کردن این صداها با عجله دست به هر اقدامی مسی زنند؟

قلم یک خبرنگار متعهد و آشنا به امور ورزش فروشی نیست . نمی دانم شاید برخی ها که چنین ادعاهایی می کنند آیا به این کار اقدام کرده و فکر می کنند که همه چون آنها باید باشند و یا به عبارتی دیگر کافر همه را به کیش خود پندارد.

آماده ایم که در راه بیان حقایق و واقعیت های موجود در ورزش تاوان داده و عواقبش را پذیرا باشیم. تهدید به مقابله و خط و نشان کشیدن ها و تهمت زدن های برخی ها اگر  هم ادامه داشته باشد تاثیری در تعهد ما نسبت به ورزش استان نخواهد داشت و آنها در نهایت عرض خود خواهند برد و زحمت ما را بیشتر خواهند کرد.

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه